Relaties

Er zijn veel soorten relaties:

1: De voorbijgangers, de mensen in de supermarkt die in de weg staan, de boze mensen op een volle parkeerplaats, de medeweggebruikers. Het is belangrijk om je bij deze mensen af te vragen hoeveel energie je hierin wilt stoppen. Iemand helpen is prima, maar ruzie maken om een parkeerplaats is jezelf verliezen in woede. Is de ander het waard om jou energie te ontvangen? 

2: De niet volwaardige relatie maar de meer gedwongen relatie is bijvoorbeeld op je werk, in je omgeving of bijvoorbeeld in je klas. Hierbij zal je duidelijke keuzes moeten maken tot welk niveau jij je energie in deze relatie steekt. Als de ander niet open staat en jou niet accepteert zoals je bent is het eigenlijk zinloos om hier heel veel werk van te maken. Blijf normaal communiceren met deze persoon maar stel je niet te kwetsbaar op. Deze relaties hebben ook snel een mening over jou of over jou leven. Het gevaar schuilt erin dat deze mening gebaseerd is op jaloezie, of uit hun eigen onzekerheid. Wees dus altijd op je hoede voor goed bedoelde adviezen uit deze hoek. Maak je keuze om een goede relatie aan te gaan pas nadat je weet en voelt dat je iemand kan vertrouwen en hij of zij jou accepteert om wie je bent. 

3: De echte volwaardige relatie waarbij jij de ander accepteert zoals hij is, maar de ander jou ook accepteert zoals jij bent. Deze onvoorwaardelijke basis geeft je ruimte om jezelf te kunnen zijn en laat je zeggen wat je voelt. Dit is de ultieme relatie die enorm veel zal opleveren. Met deze relatie kan je synergie opbouwen (1+1=3). Als je samen dingen onderneemt zal je de mooiste momenten beleven en overtref je vaak je eigen verwachtingen. Wat je niet moet vergeten is dat je wel aan deze relatie moet blijven werken. Blijven zeggen wat je voelt en denkt, maar ook de strijd aangaan als dingen niet lopen zoals je wilt. De ander zal dit accepteren en vaak kom je er samen weer sterker uit. 

Onvoorwaardelijkheid: Dit is onwijs moeilijk in het dagelijks leven omdat we door onze samenleving erg worden gefocusseerd op alle tekortkomingen van een ander in plaats van de positieve kanten van een ander te leren zien. Wat je heel regelmatig kan herkennen is dat mensen in relaties tegen de ander zeggen: “jij mag jezelf niet zijn.” Natuurlijk zeggen ze dat niet bewust en met deze woorden, maar ze zeggen het wel. De introverte persoonlijkheid zegt tegen de extraverte persoonlijkheid dat deze niet zo veel met anderen om moet gaan. Mensen die zelf graag naar feestjes gaan zeggen tegen hun partner die helemaal niet van feestjes houd dat deze absoluut mee moet gaan. Kijk maar eens om je heen en probeer eens te ontdekken hoe vaak mensen “jij mag jezelf niet zijn” zeggen... je zal schrikken. 

Discussie: In de relatie wordt er wat af gediscussieerd en vaak leid dat alleen maar tot ruzie. De discussie is heel zinvol om te ontdekken welke stelling beide partijen hebben en dat is vaak een tegenstelling. Als je in je relatie niet verder komt dan de discussie kan dit leiden tot veel ruzie. De oplossing hiervoor is het voeren van de dialoog. Door er achter te komen wat er achter de stelling van de ander zit zonder gelijk de “waarom-vraag” te stellen, kan je samen vaak tot een situatie of plan komen wat de oorspronkelijke ideeën kan overtreffen. Hiermee voorkom je concessies doen. Concessies doen we veel te vaak en veel te snel. Om dit te kunnen doen heb je wel een volwaardige relatie nodig, misschien moet je hier eerst aan werken voordat je de ruzies op gaat lossen. 

- In een goede relatie kan je jezelf zijn.
- Alleen goede relaties leveren energie.
- Relaties zeggen vaak dat je niet jezelf mag zijn.
- Dialoog helpt je voorbij de discussie. 

- Kan ik echt mijzelf zijn in mijn belangrijke relaties?
- Aan welke relaties besteed ik mijn energie?
- Mag ik wel mezelf zijn in deze relatie?
- Als ik terug kijk, wat wil ik anders gaan doen in de toekomst?

- Ik kan je helpen de zoektocht naar jou invulling van jou Relatie met belangrijke anderen vorm te geven.